Oudervereniging "De Schalm"

De Schalm

“De Schalm” is de naam van de vereniging van alle ouders van de leerlingen en kleuters van ‘t Zonneveld Bertem. Het woord 'schalm' duidt een schakel in een ketting aan. Zo wil de oudervereniging een zinvolle schakel zijn binnen de werking van de school.

Schalm-vergaderingen

Op de Schalm-vergaderingen praten de ouders met de directie en leerkrachten over het reilen en zeilen van de school en de organisatie van de geplande activiteiten. Ouders steken immers al jaren hun handen uit de mouwen: op de opendeurdag, het grootouder- en schoolfeest, bij het kleuterzwemmen, de ouder- en kinderfuif, het sinterklaasfeest, …

De "schalmvergaderingen” vinden ’s avonds plaats en alle geïnteresseerde ouders zijn welkom. Alle ouders worden per brief (meegegeven aan de kinderen of via mail) uitgenodigd. De agendapunten worden erin opgelijst zodat elke ouder voor zich kan beoordelen of hij/zij interesse heeft om langs te komen. We streven ernaar dat er van iedere klas minstens één ouder naar deze vergadering komt. Zo kunnen nieuwe ideeën, vragen en suggesties, grote en kleine problemen op klas- of op schoolniveau worden aangebracht en besproken. De ene vergadering is meer inhoudelijk van aard (bv. het reftergebeuren, veilige schoolomgeving, speelplaatsinrichting, …), de andere vergadering is meer praktisch (bv. taakverdeling bij activiteiten). Soms worden hiervoor ook werkgroepjes opgericht, die dan apart samenkomen. Het is niet omdat je als ouder naar één vergadering komt, dat je verplicht bent om naar alle vergaderingen te komen.

De verslagen van de vergaderingen worden nadien aan alle ouders uitgedeeld of doorgemaild en zijn raadpleegbaar op de schoolwebsite.

Vaste leden

Om de goede werking van "De Schalm" te verzekeren, zijn er een aantal vaste leden. Deze ouders komen regelmatig naar de vergaderingen. Je kan hen aanspreken als je meer informatie wil of als je bepaalde thema's op de agenda wil plaatsen. Bij het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een klaslijst waarop de huidige schalmouders van elke klas aangeduid staan.

Deel deze pagina