4de leerjaar

Welkom bij de klavertjes 4! 

In het vierde leerjaar maken we kennis met de kommagetallen en leren we rekenen tot 100 000.  We leren eveneens hoe we werkwoorden schrijven in de tegenwoordige tijd. Daarom vechten we al eens met d’s en t’s tijdens de dictees. Tijdens de W.O.-lessen komen een reeks thema’s aan bod die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en leren we verschillende informatiebronnen gebruiken bij opzoekingswerk.

Leerlingen krijgen de kans om gedifferentieerd hun talenten te ontplooien. 

Onze creativiteit kunnen we botvieren tijdens de lessen muzische vorming en bij bewegingstussendoortjes tussen de lessen.

Om de twee jaar gaan we, samen met het derde leerjaar, op zeeklas. Daar leren we heel wat, maar genieten we vooral van het gezellig samenzijn.