5de leerjaar

Welkom in het vijfde leerjaar!

Je behoort nu tot de derde en hoogste graad,

wat maakt dat je reeds in het voorlaatste leerjaar van de lagere school staat!

We hebben een goed gevuld programma voor de boeg,

zoals procenten, oppervlakte en nog meer fijn wiskundig gezwoeg.

Parler français est très chouette,

deze nieuwe taal past dus perfect in ons pakket.

We maken boeiende tochten door o.a. natuur, ruimte en tijd.

Zo wordt dit schooljaar een mix van leren leren, studeren, ontdekken, plezier en variëteit!