Opvang op lesdagen

Het schoolbestuur voorziet vanaf 7 uur voorschoolse - en tot 18 uur naschoolse opvang, alsook studietoezicht op maan-, dins- en donderdag tot 16.45 uur.

De ouders van kinderen die in de opvang blijven, krijgen bij de start van het schooljaar of bij inschrijving, het opvangboekje met een invulformulier. Dit laatste wordt door de ouders nauwkeurig ingevuld en terugbezorgd op school. Afwijkingen of occasionele aanwezigheden zijn mogelijk. De ouders verwittigen tijdig de klasleerkracht of het schoolsecretariaat. 

De opvang gaat door in de refter, in het opvanglokaal, in de sportzaal of op de speelplaats, afhankelijk van de weersomstandigheden. De studie gaat door in L4.

De registratie gebeurt via het scannen van een persoonlijke barcode op een label, die elk kind dat naar de opvang gaat, ontvangt. De software berekent automatisch de te betalen bedragen.

De facturatie gebeurt tweemaandelijks door de financiële dienst van de gemeente, de betaling via overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur.

 

opvangtarieven 2022

Openingsuren & contact

Gemeentelijke basisschool 't Zonneveld

adres
A.E. Verbiststraat 63060 Bertem
Tel. tel.
016 48 06 58
e-mail
directie@gbszonneveld.be

Deel deze pagina