De zorgcoördinator

De zorgcoördinator begeleidt, coacht en coördineert de zorginitiatieven rond de leerling en probeert de communicatie tussen alle betrokkenen te bevorderen. Bij zorgoverleg worden de betrokken partners uitgenodigd (ouders, leerkracht, zorgcoördinator, medewerker CLB, directie en professionele externe hulpverleners). Mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn worden op overleg geweigerd.

Overleg waarbij verschillende participanten deelnemen vraagt organisatorische inspanningen van alle betrokkenen. We verwachten dan ook dat alle betrokkenen zich aan afspraakuur en -data houden.

Er wordt verwacht dat alle participanten de beslissingen die in samenspraak genomen zijn en de adviezen die worden gegeven, volgen en discreet met deze informatie omgaan.

Hilde Brutsaert is de zorgcoördinator van GBS 't Zonneveld Bertem. Zij is op woensdag, donderdag en vrijdag op school.

 Contact

 

 

Zorgcoördinator Hilde Brutsaert

Openingsuren & contact

Gemeentelijke basisschool 't Zonneveld

adres
A.E. Verbiststraat 63060 Bertem
Tel. tel.
016 48 06 58
e-mail
directie@gbszonneveld.be

Deel deze pagina