Update omtrent het coronavirus

Update 19 maart

Eerst en vooral willen we jullie allemaal oprecht bedanken omdat jullie massaal heel veel moeite gedaan hebben om de kinderen thuis of elders op te vangen.

Ondertussen zijn er nieuwe richtlijnen van kracht.

Wij blijven gezonde leerlingen van wie de ouders in een cruciale sector werken opvangen. Kinderen met koorts, hoest, loopneus … moeten worden thuis gehouden. Ouders die thuiswerken zijn verplicht om hun kinderen thuis op te vangen.

De overheid doet dit voornamelijk omdat social distancing in een school vrijwel onmogelijk is, zeker bij kleuters. We willen ook onze leerkrachten beschermen zodat zij weinig kans op besmetting hebben.

Zorg goed voor jezelf en voor mekaar!

Update 13 maart

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april worden de lessen opgeschort. De kinderen worden NIET op school verwacht. Er wordt WEL OPVANG voorzien voor kinderen van zorg- en hulpverleners of kinderen die anders opgevangen dienen te worden bij mensen uit de risicogroepen (bejaarden, zieken …). Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. 

Er is alle schooldagen opvang voorzien op school tussen 8 uur en 17 uur indien dit echt noodzakelijk is voor uw kind(eren). We willen u vragen uw kind(eren) niet doorheen de dag te brengen en/of af te halen. Tijdens deze periode gelden de normale schooluren. Dit betekent dat kinderen op tijd worden gebracht en opgehaald. De geldende prijzen van de naschoolse opvang blijven behouden.
Er zullen geen warme maaltijden en miniclubs beschikbaar zijn. Kinderen brengen hun lunchpakket mee.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie ...  

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. Het rapport wordt uitgesteld tot na de paasvakantie.

De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun schoolboeken mee naar huis. Opdrachten die horen bij de verwerkte leerstof mogen als extra inoefening gemaakt worden. Hou de komende weken ook het ouderplatform in het oog, hierop plaatsen we nog extra info.
Op Bingel staat de reeds geziene leerstof open. Elke leerling kan vrij oefenen op het eiland. De logingegevens kan je vinden in de schoolagenda.

Wij rekenen op ieders burgerzin en vragen nogmaals alleen kinderen naar school te brengen waarvan de ouders geen enkele andere optie hebben!

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Indien het coronavirus wordt vastgesteld of u in quarantaine wordt geplaatst, gelieve de school hiervan op de hoogte te brengen.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus  


Meer informatie?

  • foto: b3c9d219-5654-4e82-bd6c-68fbe2103c6f.jpg
corona

Openingsuren & contact

Gemeentelijke basisschool 't Zonneveld

adres
A.E. Verbiststraat 63060 Bertem
Tel. tel.
016 48 06 58
e-mail
gemeenteschool.bertem@gbszonneveld.be

Deel deze pagina