Onze school GBS 't Zonneveld

Onze school is rustig gelegen in Bertem, achter het gemeentehuis, naast de bibliotheek en de gemeentelijke sportzaal van Bertem. De schoolingang bevindt zich, veilig weg van het verkeer, aan de brandgang tussen de A.E. Verbist- en de Bosstraat. Voldoende parking maakt veilig brengen en afhalen van de kinderen mogelijk.

Onze klassen zijn modern, vernieuwd en gezellig ingericht voor de kinderen. We beschikken over Chromebooks en iPads die door de leerlingen in de klas kunnen gebruikt worden. De lessen in de lagere school worden verlevendigd met smartboards.

In de refter met keuken kunnen de kinderen gezellig hun lunch of warme maaltijd benutten (onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen; eten in de klas).

Voor- en naschools wordt er opvang georganiseerd door de gemeente Bertem in een ruim opvanglokaal/refter of bij slecht weer ook in de sportzaal. Bij goed weer spelen we buiten.

Een kindvriendelijke speelplaats biedt mogelijkheid tot ontspanning, spelen en leren.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding gebruiken de leerlingen de gemeentelijke sportzaal, die bereikbaar is via de school.

Ook de gemeentelijke bibliotheek paalt aan de school en wordt regelmatig met de klassen bezocht.

GBS ’t Zonneveld is een leuke school, met een warm hart voor kinderen!

Deel deze pagina